Luyện thi

Tín ngưỡng Hittite

Luật pháp Hittỉte. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của người Hittite là hệ thống luật pháp. Mặc dù phản ánh ảnh hưởng của người Babylon, nhưng mang tính độc đáo đáng kể. Khoảng 200 đoạn văn hoặc sắc lệnh riêng biệt, dề cập nhiều lĩnh vực đa dạng, đã được giải mă, phản ánh một xã hội tương đối mang tính chất đô thị, phát triển nhưng sự kiểm soát của chính quyền không nhiều. Đất đai trên danh nghĩa thuộc về nhà vua hoặc thuộc về các cấp chính quyền thành phố. Đất cấp cho cá nhân do cóng phục vụ trong quân đội và việc canh tác đất phải theo yêu cầu nghiêm ngặt. Nếu người nào không thực hiện đúng các nghĩa vụ này, thì phần đất của họ bị nhà nước lấy lại. Giá cả được quy định theo pháp luật đối với vô sô các mặt hàng, không những đối với các mặt hàng xa xỉ mà cả sản phẩm công nghiệp cũng như lương thực và quần áo. Tương tự, tất cả các loại lương và phí phục vụ đều được quy định chi tiết, với mức lương trả cho phụ nữ chưa bằng một nửa mức lương trả cho nam giới.

Đặc điểm nhân văn trong luật pháp Hittite. Nói chung, luật pháp Hittite mang tính nhân văn nhiều hơn luật pháp của người Babylon cổ đại. Tử hình dành cho 8 tội — như thuật phù thủy, quan hệ tình dục -với thú, và trộm cắp tài sản trong cung diện. Ngay cả tội giết người có dự định trước chỉ ở mức bị phạt tiền. Tùng xẻo không được cụ thể hóa như một hình phạt ngoại trừ tội cố ý đốt phá hoặc trộm cắp do nô lệ gây ra. So với tính chất tàn bạo trong luật pháp Assyria, luật pháp của người Hittite đáng chú ý hơn nhiều. Không có minh họa nào dược tìm thấy trong các sắc lệnh của người Hittite về những hình phạt độc ác như lột da, hoạn thiến, và đóng cọc xuyên qua người, mà các nhà cai trị ở Nineveh nghĩ rằng đó là hành động cần thiết để duy trì quyền bính. Thật không may, lý do giải thích tinh thần phóng khoáng hơn này của các nhà làm luật Hittite vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Có lẽ họ dã ý thức rằng việc công nhận công lý là điều quan trọng hơn biện pháp vũ lực trong duy trì trật tự xã hội.

Nghệ thuật của người Hittite. Nghệ thuật của người Hittite không phải ở mức xuất sắc nổi bật. Như chúng ta dều biết, nghệ thuật này chỉ bao gồm tượng diêu khắc và kiến trúc. Tượng điêu khắc thường thô, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự mỏi lạ và sức sỗng khác thường trong tác phẩm cửa các dân tộc phương Đông. Hầu hết được thể hiện dưới dạng phù diêu mô tả cảnh chiến tranh và truyện thần thoại. Kiến trúc rất đồ sộ, buồn tẻ. Đền thờ và-cung điện là những công trình không trang tri’,-“thấp bé, cổng vòm nhỏ, hai cột và tượng sư tử đá to lớn nằm cạnh lối vào.

Tín ngưỡng Hittite. Người ta cũng không biết nhiều về tín ngưỡng Hittite ngoại trừ tín ngưỡng này mang tính thần thoại phức tạp, vô sô’ thần thánh, và nhiều hình thức thờ phụng có nguồn gốc Lưỡng Hà. Tên nam thần chính có vẻ là Addu, một vị thần bão, luôn được mô tả bằng chiếc tầm sét trên tay. Nhưng vị trí

Tượng điêu khắc Hỉttite. Có lẽ tuạng điêu khắc quy ước hóa cao nhất trong thế giới cổ đại là tuựng điẽu khắc trên phù điêu của người Hittite. Đáng lưu ý là chân, đuôi thú, nhưng phẩn thân và đấu là của người, cách xừ lý râu tóc, ngón tay có chiều đài bằng nhau và mũi to Lưỡng Hà. Kỳ lạ là nhà vua luôn nhìn xuống bàn chân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *