Luyện thi

Tháng Tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ

Trong nghi thúc Lên đồng, để cho Thánh nhập, ngưòi hầu phải “thoát khỏi” trạng thái tâm sinh lý bình thường, họ không còn là họ nứa, mà chỉ là cái xác để Thánh nhập vào. Do vậy, tùy theo từng vị Thánh mà con đồng có nhửng hành động, tư thế, nét mặt sao cho phù họp với các vị Thánh đó. Đê tạo nên trạng thái tâm sinh lý như vậy, ông Đồng và bà Đồng phải tự thôi miên bản thân tạo ra trạng thái ngây ngất. Hỗ trợ cho trạng thái ngây ngất này, ngoài bàn thò và hưong khói, các màu sắc “mạnh” của đồ thờ, quần áo; còn có vai trò của các chất kích thích như rượu, trà, thuốc lá. trầu, rồi tiếng trống, âm nhạc và lời hát Bởi thế, hầu đồng đứng về phương diện tâm sính lý, là việc tự đưa cơ thể vào trạng thái ngày ngất (Ecstacy), giống như kiểu tôn giáo ngây ngất rất phổ biến ỏ thế giỏi Đa Đáo, mà trong tác phẩm của D. Durand, ông đã có lần nhắc tói.>>khóa luyện thi violympic toán 4

Chức năng cơ bản của nghi thức nhập hồn của các Thánh vào các ông Đồng và bà Đồng là để chữa bệnh, đoán số và ban phúc ìộc. Có không ít trường hợp nhứng ngưòí phải chịu đội bát nhang với tư cách là con nhang của các Thánh hay mức cao hơn phái làm lễ trình đồng là do họ bị bệnh tật lâu ngày mà chạy chủa không khỏi. Nhủng người này tin rằng, vói việc các Thánh, nhất là các Quan Tuần, Thánh Trần, Cô Sáu… là nhứng vị Thánh có chức năng chứa bệnh cứu người, nhập hồn vào người hầu đồng thì bệnh tật người đó ắt là mau khỏi. Trên thực tế do chúng tôi quan sát hoặc những lòi truyền tụng thi hiện tượng khỏi bệnh đã từng biết tới ỏ một số người. Điều này cũng không có gì lạ một khi chúng ta quan niệm rằng yếu tố tâm lý và tâm thần có tác dụng không nhỏ trong chứa lành bệnh cho con người.>>Xem thêm luyện thi các môn học khác ở đây

Trong Lên đồng, khỉ Thánh nhập, tùy theo từng vị Thánh và căn đồng của từng ông Đồng và bà Đồng, mà Thánh có thể truyền phán về tương lai cứa nhứng người thinh ngài. Cũng có nhủng người hầu đồng nhưng không hề hé răng truyền phán gì cả, gọi là hầu cám khẩu. Việc hầu đồng để mưu cầu tài lộc cho bản thân mình, nhất là trưóc lúc làm ăn có tính chất được thua. Chẳng thé mà nhửng người buồn bán hàng năm bỏ ra hàng cây vàng chi cho các buổi hầu Thánh như thế. Ngày nay, việc lên đồng để mưu cầu tài lộc thường là mục tiêu hàng đầu.

Tháng Tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ

Khuôn theo truyền thống “xuân thu nhị kỳ” cúa lịch lễ hội dân tộc, nhưng với đạo Mẫu thì đó là “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”. Đạo Mẩu lấy Mẹ làm lỉnh tượng, nhưng bẽn cạnh mẹ còn có Cha. Nếu tháng Ba, người người muôn noi đố về Phủ Dầy và các đền thờ Mẫu khác để giỗ Mẹ, ngày hóa của các vị thần chủ đạo Mẫu

  • Thánh Mẩu Liễu Hạnh, thì tháng Tám là ngày kỵ Cha. Vua Cha Bát Hái Đạì Vương, Đức Thánh Trần được thờ phụng chính ả đền Đồng Bằng (Thái Bình), đền Kiếp Bạc (Hải Hưng) và Bảo Lộc (Nam Hà). Cũng chính vì vậy hội Phủ Dầy, hội Đồng Bằng và Kiếp Rạc không còn là nhủng hội làng, hội vùng như nhiều ngày hội khác được tổ chúc vào mùa xuân và mùa thu, mà tủ lâu dã trỏ thành những Quốc lễ, tiêu biểu nhất của Lễ hội Việt Nam cổ truyền.
  1. Tháng Tám giỗ Cha.

Tháng tám là tháng giỗ cha, nhưng thòi gian lại tập trung vào các ngày tù 20 đến 28.

Tháng tám. Tương truyền ngày 20 tháng 8 là ngày mất cùa Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và ngày 28 là ngày hóa cúa Bát Hải Đại Vương. Bỏi thế, từ ngày 15 đến 20 tháng 8 là ngày hội chính cứa dền Kiếp Bạc, nơi thờ Đức Thánh Trần và tiếp đó, từ ngày 20 đến 28 tháng 8 là ngày hội chính ỏ đền Đồng Bằng, nơi thỏ Bát Hải Đại Vương và Đức Thánh Trần (Bát Hải – Trần Triều). Đây là nói tói nhũng nơi thờ tự chính, chứ trong đền Mầu nào mà không có điện thờ Vua Cha Bát Hải Đại Vương, thò Đức Thánh Trần, nên cứ tói tháng tám là kỵ Cha – mỏ hội.

Đền Đồng Bằng thờ vua cha Bát Hải Đại Vương nằm sát bờ sông Đồng Bàng, xưa thuộc thôn Đào Động, tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Phương, nay là xã An Lễ, huyện Qụỳnh Phụ, tỉnh Thái Binh. Nai đây là vũng sống nước, thòi xưa ản thông với biển, là địa bàn hoạt động của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *