Luyện thi

Suy nghĩ về quan niệm của nhà văn Nam Cao

 

 1. THPT Lôrnônôxôp – Hà Nội________________________

ĐỀ BÀI

Cuộc đời luôn tồn tại những kẻ “cá lơn nuôt cá bé”, “mạnh ai nấy sổng ”, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền Song nhà văn Nam Cao lại quan niệm:

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác đế thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình

(Trích Đòi thừa – Nam Cao)

Anh (chị) suy nghĩ g) về câu nói trên?

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

 1. về kĩ năng
 • Học sinh biét vận dụng nhuần nhuyễn các thao tác lập luận đă học như: giải thích, phan tích, chứng minh, phản bác, bình luận để làm bài nghị luận xà hội bàn về một tư tưởng đạo lí đirợc đúc rút từ tác phẩm Đời thừa của nhà văn Nam Cao.
 • Bài viết có bố cục, lập luận rõ ràng, chặt chẽ; dẫn chứng phù hợp, sinh động; văn viết truyền cảm, thuyết phục.
 • về kiến thức

Nội dung bài viết cần đảm bảo các luận điểm chính sau:

 1. Giải thích, chứng minh vấn đề
 • Giải thích các khái niệm: kẻ mạnh, kẻ giẫm lên vai kẻ khác, kẻ giúp đờ kẻ khác trôn đôi vai mình…
 • Giải thích toàn bộ vấn đề: học sinh cần làm rõ tại sao Nam Cao lại quan niộm như thế. Từ đó thấy ý nghĩa của câu nói: đề cao chủ nghĩa nhân ctạo, nhân cách cao thượng, đírc hi sinh, tình thumig yêu giữa con người với con người trong cuộc sống.
 • Phân tích một số dẫn chứng trong thực té và sách báo để làm sáng tỏ vấn đề (dẫn chứng trong học tập, trong đừi sóng cộng đồng, trong mối quan hệ giữa các quốc gia…).
 1. Bình luận vân đề
 • Trình bày ý kiến, quan điểm về câu nói của Nam Cao: Đó là triết lí nhân sinh cao đẹp mà Nam Cao tôn thà. Học sinh cần thấy hai mặt của vắn đề: phủ định “kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lcn vai kc khác để thoả mãn lòng ích kĩ” và khắng định “kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.”
 • Nêu một số biểu hiện trái vói vấn đề được bàn:

+ sóng coi trọng vật chất, dùng sức mạnh vật chất để áp đảo, lấn lướt chân lí theo triết lí “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

+ Sống “giẫm lcn vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ”, vụ lợi, tham vọng tầm thường, sẵn sàng chà đạp, huỷ diệt đồng loại vì lợi ích cá nhân, “cá lớn nuốt cá bé”.

+ Sống chỉ biết bản thân, không quan tâm đến ĩìguòi khác, “mạnh ai nấy sống”.

+ Sống ươn hèn, dựa dẫm, thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí vươn lên…

Những thái độ sống đó cần phải phê phán.

 1. Rút ra bài học cho bản thân: Rèn luyện để có kiến thúc, sức khoẻ, nhân cách tốt, có tấm lòng nhân ái, biết yêu thuưng, chia sẻ, giúp đỡ người khác trong cuộc sóng. Đó chính là cội nguồn của súc mạnh chân chính.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *