Luyện thi

Sự im lặng đáng sợ

ĐỀ BÀI

Martin Luther King từng nói: ” Trong thế giới này, chúng ta không chì xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cà vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Anh (chị) có suy nghĩ gì về ý kiến trên?

BÀI LÀM

Martin Luther King từng nói: ‘Trong thế giái này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lòi nói cùa nguừi vấu mà còn cả vì sự im lặng đống sự của ngirừi lốt”. Câu nói gọi mở trong ta những suy nghĩ về cách hành xử cùa con ngưừi.

‘Thế giới này” được hiểu là thế giới của con nguởi, ờ đó con ngưòi tồn tại với những mối quan hộ đừi sống. Con người giao tiếp, tác động tứi nhau. Quy luật đời sóng là sự cạnh tranh, ganh đua, vì nhu cầu tồn tại, nhu càu sống của mỗi người. Từ đây xuất hiộn sự tồn tại không tránh khỏi của “hành động và lời nói của người xấu”. “Hành dộng và lời nói của ngitời xấu” có thể hiểu là nhũng hành động, lòi nói Iihằm thực hiện mục đích xấu, gây ảnh hường xấu, làm tổn hại đén ngiiừi khác, đến một cá nhân hoặc một cộng đồng, tập thể. Bên cạnh “những lòi nói và hành động của người xấu” ta còn thấy tồn tại cả “sự im lặng đáng sợ của nguời tốt”. “Nguời tót” mà Martin Luther King nói ở đây là người không làm điều xấu, điều ốc, hụ là ngưửi ngoài cuộc, không can dự vào mói quan hộ của người khác. Nhưng liệu răng thái độ “im lặng” của hụ có thực sự là đúng đắn?

“Sự im lặng đáng sợ” có Ihc hiểu là sự im lặng truức một hành động, lòi nói xấu gây tổn thuong tới đối tượng mà nó tác động, câm giác “xót xa” đuợc gắn vói cả hai vế “hành động và lòi nói của người xấu” và “sự im lặng đáng sợ của người tót” trong câu nói, đã ngầm đánh giá đồng nhất cả hai hành vi này.

“Xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu”, đây là cách cir xù- thường thấy, không có gì đặc biệt bải con nguôi cùng tồn tại, chung sống trôn Trái Đấ(, ai cũng có quyền, cỏ nhu cầu sống tốt, thoà mãn bàn thân. Đó lỉĩ quyền lại bình đẳng, vì vậy bất cứ hành động, lòi nói nào gây tổn hại tới nguờỉ khác, những hành động xấu, lời nói xấu đều đáng lên án, rẩy chay, và gây cho uguời khác căm giác xót xa.

Nhưng điều đáng Um ý, luu tâm ả dây chỉnh là “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Tại sao nó cũng gây trong ta cảm giác “xót xa”? Khi phải chúng kiến một điều xấu, đièu ác COI1 người theo lâm lí chung thường có ý tránh nó, bao biện “Đó đâu phải chuyện của mình?’’ mà lẩn tránh, dưng dimg. Nhưng chính thái độ đó lại có thể là mầm móng cùa điều xấu, điều ác. Là cái nguyên cớ sâu xa khiến điều xấu, (tièu ác được lộng hành, để rồi từ đây tiếp tục những nỗi đau của người bị hại. Đây là hành vi đồng nghĩa vói việc bao che dung túng tội ác. Chợt nhớ về sự kiện đă được Ihòi sự đưa tin không lâu, sự kiện em Vũ Thị Bình bị đói xử tàn bạo, bị đánh đập chà đạp bải hai vợ chồng người hàng cơm. Dư luận khi đứng truóc hành vi bạo hành trẻ em thì lên án gay gắt đối với hai vợ chồng người hàng coin nhưng có ai thấy rằng chính sự im lặng của người xung quanh cũng là hành vi ngấm ngầm gây tổn hại đén cm Đình. Em Bình bị hành hạ nhiều năm tròi, lẽ nào những nguời hàng xóm không ai biết? Và nếu như họ đi báo cho công an với chính quyền địa phitưng sớm hơn thì có lè em Bình sẽ không phải trải qua quá nhiều đắng cay, khổ cực đến the. Sự im lặng trước hành vi xấu thục sự là sự im lặng dáng sợ, đáng lên án.

Xét về nguycn nhân của “sự im lặng” này, đó là do lối sống vô tâm, ích kì của con nguời. Nhung ta cũng cãn xem xét đầy đủ thấu đáo hon, ngoài nguyên nhân chủ quan là do ý thức con ngiỉừi còn có nguyên nhân khách quan là do xã hội với ý thức đoàn kếl, cộng đồng chưa cao. Khi một ngưòi tót lên tiếng, chắc hẳn dièu họ phải đối mặt sẽ là sự trả thù, lúc đó, liệu răng họ có đuực che chở, bảo vệ bởi cộng đồng?

Thiết nghĩ, den loài vật còn có thể hảo vệ đồng loại cùa mình, vậy tại sao, con nguời – loài động vật “bậc cao” lại không thể che chờ. bào vệ đồng loại của mình? Tôi đã từng rất án tưựng vói những dòng thư của nhà thư Trần Đăng Khoa:

Cái chết vẫn rình ta sau tìnig ngưởng cửa Con dường hẹp chiều mưa, vài sài nước gần bờ Tct chẳng là g) giữa bấn bề bất trắc Chi lích tắc khôn luừỉìg ra đã hoá người xua Thật vậy, cuộc sống vẫn luôn chứa đầy biét bao bất trắc, hiểm hoạ. Con người chỉ bc nhỏ như hạt cát giữa biển trừi incnh mông, vì vậy “Con người tri! Hãy thương lấy con người”.

Câu nói của Martin là lời gợi mử về thái độ đối với hành vi của con người tttttSc đièu xấu. Câu nói cũng nhằm nhấn mạnh vế thớ hai: “Sự im lặng đáng sợ của ngưòi tốt”. Có thể nói, Martin đã đua ra thái độ phê phán đối vói cách hành xử mà trước đây không phải ai cũng nghĩ tới. Nó thể hiện lầm lũếu biết, suy nghĩ tliắu đáo, sắc sảo, xuất phát từ tình yêu nguòi, yêu đòi, muốn bảo vệ con ngưòi. Câu nói như một bírc thông điệp lên án sự im lặng truức hành vi xấu, hướng con ngưừi tói cách hành xử đúng đắn: con người cần biết lên án, cần biết hảo vệ nhau để tránh khỏi nhũng thế lực đcn tói chà đạp lên cuộc sóng con ngưrri. cần xây dựng cộng đồng, tập thê tương thân, tuưng ái, dũng cam phS phán hành vi bạo ngược để tất cả chúng ta đuực sống cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *