Luyện thi

Bước qua cánh cổng trường

 

 1. THCS Xuân Diệu – Can Lộc – Hù Tinh

ĐÊ BÀI

Kêt thúc văn bản cẳng trườìĩg mở ra (Ngữ văn 7, tập một), nhà văn Lý Lan dã dể cho người mẹ nói với con “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế gi(/i rnìy là của con, bước qua cánh cồng trường là một thế giới k) diệu sẽ mở ra

Từ việc cảm nhận về “thế giói kì diệu ” ấy, em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về vai trò của nhà trường.

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

 • về kĩ năng
 • Bài viết có luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chõ, sáng tạo; lí lẽ sắc bén, giàu sức thuyết phục
 1. về kién thức
 2. Khẳng định nhà trường là một thế giói kì diệu
 • Nhà truửng là một thế giới mới lạ, vô cùng đẹp đẽ

+ Thố giói của tri thức, trí tuộ, sự hiểu biết…

+ The giới của tình bạn, tình thầy trò, tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự quan tâm, giúp đờ, sẻ chia…

+ Thế giới của ý chí, nghị lực, khát vọng và niềm tin…

 1. Suy nghĩ về vai trò của giáo dục nhà trường hiện nay
 • Đảng, nhà nước ta đã xác định “giáo dục là quốc sách hàng dầu**, “đầu tư cho giáo dục là đầu lư phát triển”. Giáo dục trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội.
 • Kĩ cương, nề nếp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Nhà trường trở thành một môi trường tốt đẹp, trong sáng, thân thiện nhất đối với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em…
 • Mở rộng, liên hệ
 • Ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời đại, và đối với mỗi quốc gia đều có những quyết sách về giáo đục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu xây dựng phát triển đất nước. Song dù đường Ịối chính sách giáo dục như thế nào đi chăng nữa thì giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng…
 • Giáo dục nhà trường sẽ đào tạo ra một thế hệ trẻ, chủ nhân tiKrng lai của đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai…
 • Cũng cần thấy rằng: “mỗi sai lầm Irong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả íhế hệ mai sau…”.

* Học sinh có thể lấy dẫn chứng từ lịch sử, văn học, từ thực tế đời sống…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *